GeoSELECT.ruСоциология / Реферат: Діяльність земств у напрямку допомоги населенню (Социология)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Діяльність земств у напрямку допомоги населенню (Социология)Міністерство освіти і науки України
Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили
[pic]
Факультет політичних
наук

Кафедра соціальної роботиРеферат
На тему:

“Діяльність земств у напрямку допомоги населенню”Виконала :


студентка 261гр.


Харитонович Г.Р.

Перевірила:
Стримецька В. О.МИКОЛАЇВ – 2002


План
Уведення
1. Розвиток земської медицини на прикладі Петрозаводского повітового
земства
2. Економічна допомога населенню.
3. Народна Освіта .
4. Перша вУкраїні Херсонська земська організація.
Висновок[pic]
Введення
З тих пір витекло занадто багато води, щоб можна було серйозно говорити про
відродження [pic] земства [pic] . Однак, більш ніж піввіковий рух у
розвитку Росії від кріпосницького укладу до демократичного самоврядування
місцевим життям заслуговує пильного вивчення.
Варто звернути особливу увагу на "природність розвитку
[pic] земства [pic] " - знизу, "від землі" у буквальному значенні слова.
Воно висувало і виховувало особистостей, становившихся потім суспільними
діячами російського масштабу. Причому основою їхньої суспільної діяльності
було рішення проблем місцевого керування і за допомогою цього - питань
розвитку російської держави.
І відбувалося це завдяки "єдності помислів" земських діячів усіх губерній і
повітів, колективності їхніх зусиль - навіть при наявності законодавчих
заборон на створення загальземської організації. Причому об'єднання йшло
від "господарських", життєвих потреб [pic] земств [pic] у створенні
системи керування справами в державі, що сприяє розвиткові утворення,
охорони здоров'я, агрономії і т.д.
1.Розвиток земської медицини на прикладі Петрозаводського повітового
земства
Сьогодні кожна людина має право на одержання кваліфікованої медичної
допомоги. Основи існуючої системи охорони здоров'я були закладені з появою
земських установ. Забезпечення населення доступної мед. допомогою було
однієї з найважливіших задач, що стояли перед земствами. З цією метою ними
була проведена величезна важка робота, і я постаралася простежити процес
розвитку земської медицини на прикладі діяльності Петрозаводського
повітового земства, адже звертання до історичного досвіду земських установ
є в наші дні досить актуальним.
Рамки мого дослідження обмежуються 1890-1910 роками. Саме в цей період дуже
активно йшов розвиток земської медицини в повіті.
Тема даної роботи досить вузька, тому джереловою базою дослідження стали
архівні матеріали НА РК, серед них: матеріали з'їздів лікарів, журнали
Петрозаводських повітових земських збор, матеріали земської статистики,
спеціальні нариси з питань охорони здоров'я, а також "Вісник Олонецкого
губернського земства" (періодична преса), що давав на своїх сторінках
інформацію про те, що відбувалося в повітах губернії.
Головною задачею діяльності Петрозаводського повітового земства була
правильна організація мед. допомоги населенню повіту, тому земством
почалося створення мережі фельдшерських пунктів. У 1894 р. Повіт складався
з 3 лікарських ділянок:
. 1-ий ділянка містила в собі Ладвинську, Остреченську, Шелтозерську і
Шуйськуюволості з місцем проживання лікаря в с.. Ладва;
. 2-ий ділянка – Спасопреображенську, Сямозерську, Святозерськую і
Кондопожськую волості, місце проживання лікаря - с. Кончезеро;
. 3-ій ділянка - Толвуйську і Великогубську волості, місцем проживання
лікаря с. Велика Губа.
Перша лікарська ділянка містила в собі 4 фельдшерських пункти, другий - 6,
третій - 3. Крім лікарів і фельдшерів медичну допомогу робили сповитухи, до
них більше зверталися у волостях з російським населенням, менше у волостях,
заселених карелами.
У повіті була всего одна лікарня, і та губернська. Розташовувалася в місті
Петрозаводську, куди добиратися з віддалених місць повіту було складно, тим
більше що брали не кожного хворого (штат лікарні визначався 54 ліжками).
Завдяки діяльності Петрозаводського земства до початку 20 століття повіт
складався з 5 лікарських ділянок:
. 1-ий - Ладвинская, Остреченская, Шелтозерська волості,
. 2-ий – Спасопреображенська, Кондопожська і частина [pic]
Шуйськой волості,
. 3-ій - Толвуйськ і Великогубська волості,
. 4-ий - місто Петрозаводськ, частина Шуйськой і частина Ладвинской
волостей,
. 5-ий - Сямозерськая , Святозерська волості.
[pic]
У кожній лікарській ділянці крім фельдшерських пунктів були відкриті
приймальні покои. ДО 1908 року крім губернської Петрозаводской працювали
лікарні в с. Велика Губа, у с. Ладва, у Заонежье.
У перші десятиліття діяльності Петрозаводського земства в повіті була
роз'їзна система мед. обслуговування: лікар об'їжджав фельдшерські пункти
своєї ділянки для надання лікарської допомоги. У результаті чого діяльність
лікарів була недостатньо ефективна, тому що вони постійно були в роз'їздах.
Але поступово роз'їзна система перемінилася на змішану, а потім стаціонарну
(лікар працював у стаціонарі і виїжджав у найбільш важких випадках по
виклику). У Петрозаводськом повіті з'явилася дільнична система
обслуговування населення, що стало одним з найбільших досягнень земської
медицини. Селяни, що раніш воліли лікуватися домашніми засобами, поступово
почали звертатися до допомоги фельдшерів і лікарів. Крім того плата за
лечение для селян була скасована.
У 1899 році в Петрозаводськом повіті відкрилася фельдшерська школа,
викладачами в якій працювали лікарі Петрозаводськой лікарні. При школі був
гуртожиток, працювала бібліотека, студентам платили стипендію. Завдяки
цьому навчальному закладові медичну допомогу населенню стали робити
спеціально підготовлені мед. працівники, а не ротні фельдшери, як це було
раніш.
Заходу в медичній сфері вироблялися за рахунок власних коштів
Петрозаводського земства, бюджет якого складався зі зборів з населення
повіту. Також надавало матеріальну допомогу й Олонецке губернське земство.
Уряд охорона здоров'я не субсидіювало.
Відповідно до законодавства функції повітового і губернського земств
розділялися: Петрозаводське земство займалося сільською медициною,
повітовими лікарнями, боротьбою з епідеміями; Олонецке губернське земство -
Петрозаводською лікарнею, підготовкою фельдшерів, пристроєм з'їздів
лікарів, віспощепленням.
Віспощеплення проводили в Петрозаводськом повіті фельдшери, лікарі, іноді
сповитухи. Детрит - ліки для проведення щеплення віспи - одержували з
губернського віспяного телятника в Петрозаводську, із приватних телятників
Беклемишева і Тарноруднова (розташовувалися в повіті).
Також ліка виписувалися з Вільного-Економічного Суспільства в Санкт-
Петербурзі. Петрозаводське земство часте зверталося в губернське земство з
проханням виписати них через границю. Медикаменти здобувалися в німецькій
фірмі "Мерхнув" (місто Дармштадт). Необхідний мед. інвентар Петрозаводське
земство замовляло за допомогою губернського земства в Санкт-Петербурзі.
Жителі Петрозаводського повіту мали можливість звертатися в губернську
лікарню. ДО 1909 року вона складалася з декількох відділень: хірургічного,
психіатричного, відділення офтальмології, терапевтичного, інфекційного,
акушерського, також працював зуболікарський кабінет, а в 1912 році
відкрився перший у губернії рентгенівський кабінет. Це забезпечувало
одержання кваліфікованої мед. допомоги, тим більше що в лікарні працювали
лікарі-професіонали, що запрошувалися з інших губерній (Г.Д. Ромм, А.Г.
Кулябко-Корецкий, М.Д. Иссерсон і ін.)
Завдяки діяльності Петрозаводского земства сільське населення повіту
одержало можливість доступу до кваліфікованого мед. допомоги, що
позначилося на загальному рівні життя людей.
2.Економічна допомога населенню.
Предметом особливої турботи земств після 1890 р. стали заходу, що сприяють
економічному добробутові населення. Зв'язані [pic] з [pic] цими
проблемами питання всі частіше включалися до порядку денного земських збор.
Ще в 1895 р. у земствах 34 губерній [pic] на [pic] економічні заходи
приходився тільки 1% бюджету. Лише подекуди велася агрономічна допомога
населенню, існували досвідчені і показові поля.
Статистичні дослідження 70-х років показали, у якому жалюгідному стані
знаходиться дрібна землеробська і кустарно-реміснича промисловість. До
кінця 90-х років з'явилися [pic] перші [pic] ремісничі школи і навчальні
майстерні, у деяких земствах - склади для прийому і збуту виробів кустарів.
Допомога уряду дозволила приділити цієї галузі місцевого господарства
більше уваги. Земства стали давати дешевий кредит для захисту кустаря від
скупників і лихварів. З [pic] 1907 [pic] [pic] р. [pic] земства
одержали право влаштовувати каси дрібного кредиту і допомагати ощадно-
позичковим кредитним товариствам. Основною задачею була
[pic] організація [pic] збуту.
У ряді земств створювалися спеціальні капітали для допомоги
обезземелившимся селянам. ДО 1900-1902 р. по [pic] 34 [pic] губерніям
економічні заходи забирали вже 2,9% кошторису, а до 1912 - 6,4%[pic] .
З'являються нові форми допомоги населенню: поширюється сільськогосподарська
література, поліпшені знаряддя обробки землі, організуються случные пункти,
розплідники садових рослин.
Агрономічна служба до 1910 р. [pic] була [pic] [pic] налагоджена [pic]
в 310 повітах 34 губерній. 1500 земських агрономів робили допомога селянам.
Земських складів сільськогосподарських машин до 1891 р. було 37 на всю
Росію, а в 1910 - 311 (не було в 35 повітах)[pic] . Склади полегшували
покупку машин, знижували ціни, що бідує відпускали технікові в кредит.
Активність земств і перші успіхи в об'єднанні зусиль дозволили їм успішно
протистояти деяким законодавчим починанням уряду. [pic] Так [pic] ,
протест проти прийнятого 12 червня 1902 р. ветеринарного закону був так
великий, що міністр внутрішніх справ Пліві скликав у січні 1903 р. (до
введення закону в дію) спеціальна нарада в Петербурзі. Хоча на ньому
[pic] були присутні [pic] земці на вибір самого Пліві, закон був
провалений. До цього так само удалося протистояти лікувальному статутові і
наказові училищним радам.
3.Народна Освіта.
Після революції 1905-1907 р. Уряд пішов по шляху надання допомоги земствам
і містам у розвитку справи народної освіти. З 1908 р. Стали рости
кошторисні відрахування на цю галузь у земствах. Саме в цей період
земствами знову піднімається питання про загальне навчання. Міністерство
народної освіти внесло в II Думу законопроект про введення загального
навчання. Для цього земства і міста повинні були виробити мережі шкіл для
загального навчання і плани їхнього здійснення. У [pic] цьому [pic]
випадку міністерство обіцяло призначити допомога на зміст учительського
персоналу – 390 руб. На шкільний комплект (учитель, законовчитель і 50 душ
учнів). II Дума була розпущена, не устигнувши вирішити це питання.
Проте 13 червня 1907 р. Постановою Ради міністрів у розпорядження
міністерства народної освіти на другу половину 1907 р. Було передано з цією
метою 700 тис. Карбованців. III Державна Дума прийняла закон 3 травня
1908 р. Про підвищення асигнувань на початкове утворення. 22 червня 1909 р.
Був утворений шкільно-будівельний фонд для видачі позичок земствам і
містам. На це виділили 1 млн. Карбованців. Були встановлені правила видачі
позичок з цього фонду і безповоротних посібників [pic] із [pic] засобів
скарбниці. Законопроект 1907 р. Більше не розглядався. Однак до 1 жовтня
1909 [pic] р. [pic] більшість земств устигло провести підготовчу роботу і
збудити клопотання про допомога на введення загального навчання. Залишався
вкрай незначним і був значно менше передбаченого проектом 1907 р.
Важливим напрямком діяльності земств могла б стать і юридична допомога
населенню. Думка про це виникла як результат боротьби земств із тілесними
покараннями, їхніх спроб захистити селянство від сваволі влади. Однак на
початку 1898 р. У повідомленні губернаторам товариша міністра внутрішніх
справ нагадувалося про рішення Правительствующего Сенату, що “установа
подібної консультації не підходить до жодного з розрядів справ, довірених
земським установам і перерахованих у ст. 2 Положення про земські установи
1890 р.”[pic] .
[pic]
4.Перша вУкраїні Херсонська земська організація.
Одразу після введення в 1864 р. в Російській імперії земства як своєрідної
форми місцевого самоврядування в Херсонській губернії почала створюватись
унікальна система медичної допомоги сільському населенню. Протягом більше
ніж півстоліття існування в губернії земської медицини вона займала гідне
місце в громадській медицині держави, була ініціатором і провідником
багатьох передових форм і напрямків у медичній справі. Найвидатнішим
здобутком херсонської земської медицини було утворення санітарної
організації.

Взявши з самого початку напрямок на максимальне розширення лікарської
допомоги, Херсонське земство вже у 1866 р. вийшло на перше місце в імперії
по можливому на той час забезпеченню лікарями: всі 6 повітів мали земських
лікарів (15 чол.). Поряд з цим уже на ранньому етапі діяльності земської
медичної організації місцеві лікарі дійшли висновку про недостатність
тільки лікувальної допомоги і зрозуміли необхідність доповнення земської
медицини санітарною частиною. Херсонська губернія раніше від інших зробила
спробу започаткувати її. Наприкінці 60-х років Херсонське губернське
земство з метою запобігання епідеміям постановило звернутися до повітових
зборів і управ з проханням розглянути питання устрою санітарної справи в
губернії та виробити в подальшому єдиний для всіх повітів санітарний
кодекс. У 1871 р. губернське земство планувало запросити спеціального
лікаря для ведення медико-статистичної роботи і організації
протиепідемічних заходів. Але товариство лікарів Херсона тоді висловилось
негативно. Цілком слушно заявивши, що усунення причин захворювань,
найпоширеніших серед сільського населення, можливе тільки шляхом підвищення
рівня народної освіти і зміни економічних умов життя, лікарське товариство
в той же час не схвалило рішення земського керівництва. Така позиція
міського товариства лікарів загальмувала утворення санітарної організації в
губернії. Знадобилось ще 15 років, щоб вирішити, нарешті, це питання.

Санітарна справа була предметом обговорення на кожному з'їзді земських
лікарів губернії. Так, уже на I з'їзді (1874) рекомендувалось "приступити
до питання про покращення лікарської частини в повітах, не випускаючи з
погляду вказаних земством необхідних і можливих покращень санітарних умов,
серед яких живе народ". Більш виразно висловився II з'їзд (1875), на якому
було заявлено: "Організація санітарного нагляду може бути започаткована
утворенням при управах санітарних комісій і покладанням на земських лікарів
деяких санітарних обов'язків". Але життя показало, що земські дільничні
лікарі надмірно завантажені лікувальною роботою і займатися збором і
розробкою медико-статистичних даних не можуть, для цього потрібний
особливий персонал. VI губернський з'їзд лікарів з приводу нової постановки
питання прийняв таку резолюцію: "До існуючої організації клінічної медицини
має бути додана організація санітарної медицини; клінічна частина повинна
складати предмет ведення повітових земств, а санітарна частина із заходами
проти епідемій повинна складати предмет ведення губернського земства".

Після наполегливих зусиль земських лікарів Херсонське земське зібрання у
1885 р. знову розглянуло питання про санітарну справу, визнало
недостатність неорганізованої боротьби з епідеміями і, нарешті, остаточно
висловило бажання дати земській медицині санітарно-протиепідемічний
напрямок. Для цього вирішено було ввести у кожному повіті посади
санітарного лікаря, зобов'язавши його проводити збір і опрацювання медико-
статистичних і медико-топографічних відомостей, розробку протиепідемічних
заходів.

Приступаючи до такої надто важливої роботи, губернська земська управа
звернулась за допомогою до засновника російської гігієнічної науки,
провідника санітарного напрямку в медицині професора Ф.Ф.Ерісмана. За
рекомендацією професора управа запросила на посаду губернського санітарного
лікаря одного з кращих його учнів - Михайла Семеновича Уварова. Закінчивши
удосконалення в гігієнічній лабораторії Ф.Ф.Ерісмана, М.С.Уваров заступив
на нове місце служби 8 січня 1886 р. і одразу ж розгорнув активну
діяльність. За його участю в лютому відбулося засідання спеціальної комісії
з питань організації санітарної справи, обраної минулими губернськими
зборами.

Вже на цьому, початковому, етапі виникла дискусія, яка потім набула
поширення і розголосу як суперечка "перо чи пробірка". М.С.Уваров
відстоював громадський напрямок діяльності земської санітарної організації.
Таку позицію М.С.Уварова та його однодумців підтримав Ф.Ф.Ерісман. У своєму
листі до М.С.Уварова, зачитанному на комісії, він повідомляв, що керівник
кращої на той час Московської санітарної організації професор Є.О.Осипов
вважає постановку питання херсонськими земськими лікарями вірною і єдино
можливою для успішного ходу санітарної справи. Завдяки переконливій позиції
М.С.Уварова, підкріпленої відомими фахівцями, комісія визнала необхідним
негайно запросити у повіти санітарних лікарів і розробила для них
спеціальну інструкцію.

Після консультації з професором Ф.Ф.Ерісманом управа запросила першими
санітарними лікарями його учнів: в Херсонський повіт - М.Часовникова, в
Одеський - В.Бекаревича, в Тираспільський - П.Вострикова. Ще в трьох
повітах, також за порадою Ф.Ф.Ерісмана, почали працювати місцеві лікарі: в
Ананьївському - К.Товстицький, в Єлисаветградському - П.Діатроптов; в
Олександрійському повіті санітарним лікарем згодом став М.Тезяков.

До липня санітарні лікарі зайняли свої посади і після попередніх в кожному
повіті лікарських з'їздів, за участю М.С.Уварова, відразу зайнялися
вивченням місцевої медичної справи.

Вирішальну роль у довершенні формування санітарної організації відіграв X
губернський з'їзд лікарів і членів управ, який проходив 22-29 серпня 1886
р. в Одесі. Він був присвячений, головним чином, питанням організації
санітарної справи в губернії. Основну доповідь зробив М.С.Уваров, в ній він
виклав загальну схему побудови і діяльності земської санітарної
організації. Провідною тезою виступу М.С.Уварова було визначення санітарної
медицини як соціально-громадської гігієни.

Для розробки найактуальніших питань з'їзд утворив чотири комісії. Особливе
значення мала перша комісія, яка підготувала з'їзду доповідь про сутність
санітарної справи. До складу комісії входили такі видатні вчені, як
І.І.Мечников, М.Ф.Гамалія, Й.Й.Мочутковський. Ця авторитетна комісія
погодилася з основними положеннями побудови санітарної організації,
викладеними у доповіді М.С.Уварова, визначила цілі та задачі нової
організації, накреслила шляхи їх реалізації. З'їзд прийняв доповідь
комісії, регламентував обов'язки санітарних лікарів, запропонував управам
створити медичні ради, розглянув ряд інших питань (про віспощеплення,
лікування сифілісу та ін.). У постанові з'їзду говорилось: "Санітарна
діяльність повинна складатися з санітарного дослідження і прийняття
санітарних заходів". Це було надзвичайно важливе рішення, яке засвідчувало
перемогу громадського погляду прогресивних представників земської медицини
над лікувальним нахилом у роботі санітарних лікарів.

Створена в 1886 р. Херсонська земська санітарна організація стала першою в
Україні і другою (після Московської) в Російській імперії. Тільки у 1896 р.
санітарних лікарів запросили в Катеринославську і Харківську губернії (в
повіти цих губерній - у 1902 р.), в Київській, Подільській і Волинській
губерніях санітарні організації утворились у 1912 р., а в Полтавській і
Чернігівській губерніях до 1917 р. їх взагалі не було. За устроєм медико-
санітарної справи Херсонська губернія займала передові позиції протягом
всього періоду існування громадської медицини. Тут почав свою діяльність як
визначний громадський лікар талановитий діяч земської медицини, вчений-
гігієніст М.С.Уваров, тут виросла ціла плеяда найвідоміших в Україні і поза
її межами організаторів охорони здоров'я - М.І.Тезяков, П.М.Діатроптов,
П.П.Кудрявцев, Є.І.Яковенко, В.В.Хижняков, О.В.Корчак-Чепурківський та
інші.

Херсонська земська медицина - одна з найкращих сторінок історії вітчизняної
охорони здоров'я. Використання її надбань у світлі сьогоднішнього бачення
минулого може допомогти успішному проведенню комплексної реформи медицини в
наш час.
Висновок
. Завдяки діяльності Петрозаводского земства сільське населення повіту
одержало можливість доступу до кваліфікованого мед. допомоги, що
позначилося на загальному рівні життя людей. Жителі Петрозаводського
повіту мали можливість звертатися в губернську лікарню. ДО 1909 року
вона складалася з декількох відділень: хірургічного, психіатричного,
відділення офтальмології, терапевтичного, інфекційного, акушерського,
також працював зуболікарський кабінет, а в 1912 році відкрився перший
у губернії рентгенівський кабінет. Це забезпечувало одержання
кваліфікованої мед. допомоги, тим більше що в лікарні працювали лікарі-
професіонали, що запрошувалися з інших губерній (Г.Д. Ромм, А.Г.
Кулябко-Корецкий, М.Д. Иссерсон і ін.)
. У ряді земств створювалися спеціальні капітали для допомоги
обезземелившимся селянам. ДО 1900-1902 р. по [pic] 34 [pic]
губерніям економічні заходи забирали вже 2,9% кошторису, а до 1912 -
6,4%[pic] . З'являються нові форми допомоги населенню: поширюється
сільськогосподарська література, поліпшені знаряддя обробки землі,
організуються случные пункти, розплідники садових рослин.
. Після революції 1905-1907 р. Уряд пішов по шляху надання допомоги
земствам і містам у розвитку справи народної освіти. З 1908 р. Стали
рости кошторисні відрахування на цю галузь у земствах.
. Важливим напрямком діяльності земств могла б стать і юридична допомога
населенню. Думка про це виникла як результат боротьби земств із
тілесними покараннями, їхніх спроб захистити селянство від сваволі
влади. Однак на початку 1898 р. У повідомленні губернаторам товариша
міністра внутрішніх справ нагадувалося про рішення Правительствующего
Сенату, що “установа подібної консультації не підходить до жодного з
розрядів справ, довірених земським установам і перерахованих у ст. 2
Положення про земські установи 1890 р.”[pic] .
. Створена в 1886 р. Херсонська земська санітарна організація стала
першою в Україні і другою (після Московської) в Російській імперії.
Тільки у 1896 р. санітарних лікарів запросили в Катеринославську і
Харківську губернії (в повіти цих губерній - у 1902 р.), в Київській,
Подільській і Волинській губерніях санітарні організації утворились у
1912 р., а в Полтавській і Чернігівській губерніях до 1917 р. їх
взагалі не було. За устроєм медико-санітарної справи Херсонська
губернія займала передові позиції протягом всього періоду існування
громадської медицини. Тут почав свою діяльність як визначний
громадський лікар талановитий діяч земської медицини, вчений-гігієніст
М.С.Уваров, тут виросла ціла плеяда найвідоміших в Україні і поза її
межами організаторів охорони здоров'я - М.І.Тезяков, П.М.Діатроптов,
П.П.Кудрявцев, Є.І.Яковенко, В.В.Хижняков, О.В.Корчак-Чепурківський та
інші.

Херсонська земська медицина - одна з найкращих сторінок історії
вітчизняної охорони здоров'я. Використання її надбань у світлі
сьогоднішнього бачення минулого може допомогти успішному проведенню
комплексної реформи медицини в наш час.
Отже, після Жовтневої революції земські установи майбутнього не мали.. Інша
справа - наші дні, коли досвід земств знову вимагає самого уважного
вивчення. Унікальність цього досвіду складається в співіснуванні на
[pic] місцях [pic] двох рівнобіжних систем керування - державного і
представницької від населення. Не маючи владних повноважень, залежачи від
державних установ, земства зуміли організувати досить ефективно усю свою
діяльність. Цьому успіхові сприяли як окремі земські діячі, дійсні
ентузіасти земської справи, так і та обставина, що в цих установ була
фінансова незалежність.Література

1. Колканен Тетяна стаття «Земства в Росии».
2. Валерій Єрмілов (Миколаїв, Україна) «Перша вУкраїні Херсонська земська
організація»
3. Белоконский И. П. Земское движение. М., 1914. С. 51
4. Пирумова Н. М. Земская демократическая интеллигенция. М., 1986.
5. Мякотин В. Идея земского собора в русском прошлом и настоящем. СПб.,
Б. г. С. 84.
6. Земство и народ: К вопросу о народном представительстве. М., 1905.
С. 6, 12-13.
7. Русов А. А. Краткая энциклопедия земского дела в его историческом
развитии. Киев, 1914. С. 90.
8. http://www.budgetrf.ru/Publications/Programs/Party/sps99/sps99-
15/sps99-15000.htm
9. http://www.juristy.ru/statii/igp/igp3.htm
10. http://www.chuvsu.ru/~kojin/rezults/winnergpa.htmlРеферат на тему: Девиантное поведение

СодержаниеСодержание 2


Введение 3


1.Понятие девиантного поведения. 4

1.1.Понятие девиации 4

1.2.Понятие «нормы» и его связь с отклоняющимся поведением 5


2.Причины отклоняющегося поведения 7

2.1.Определение причин девиации различными учеными. 7

2.2.Маргинализация и отклоняющееся поведение. 8

2.3.Отклоняющаяся социализация и девиантное поведение. 10


3.Аддиктивные формы отклоняющегося поведения. 12


4.Девиантное поведение в современных условиях. 14


Заключение 16


Список литературы 17Введение


Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием
отклонений. Отклонения, или как они называются научным термином - девиации
присутствуют в каждой социальной системе. Поэтому умение выявлять причины
таких отклонений, находить пути преодоления их негативных форм должно быть
свойственным каждому современному человеку.
Определение причин девиаций, их форм и последствий - важный инструмент
социального контроля и управления обществом.
В недалеком прошлом термин «отклонение» был связан в нашем сознании
только с криминальными явлениями - преступлениями, пьянством, наркоманией,
проституцией и др. И это неслучайно, ибо они практически везде и всегда
считаются отклонениями от существующих социальных норм. Но в этой связи
возникает вопрос: только ли подобные явления можно назвать отклонениями и
что представляет собой девиация?
Проблему отклонений изучают криминология, правовая статистика,
социология, психология и другие науки.
Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это социальное
явление, стало насущной задачей. Ее рассмотрение предполагает поиск ответов
на ряд фундаментальных вопросов, среди которых вопросы о сущности категории
«норма» (социальная норма) и об отклонениях от нее.
Социальная норма находит свое воплощение (поддержку) в законах,
традициях, обычаях, т.е. во всем том, что стало привычкой, прочно вошло в
быт, в образ жизни большинства населения, поддерживается общественным
мнением, играет роль «естественного регулятора» общественных и
межличностных отношений. Английский мыслитель Клайв С. Льюис склонен видеть
в моральных нормах своего рода «инструкции», «обеспечивающие правильную
работу человеческой машины» [6,с.208].
Именно поэтому почти любое отклонение можно рассматривать как
отклонение от социальной нормы.
Девиантное поведение значительной массы населения воплощает сегодня
наиболее опасные для страны разрушительные тенденции.

1.Понятие девиантного поведения.

1.1.Понятие девиации

К величайшему сожалению, не существует такого счастливого общества, в
котором все его члены вели бы себя в соответствии с общими нормативными
требованиями. Термин “отклонение” означает поведение индивида или группы,
которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы
ими нарушаются. Отклонения могут принимать самые разные формы: преступники,
отшельники, аскеты, святые, гении и т.д.
Во все времена общество пыталось подавлять, устранять нежелательные формы
человеческой жизнедеятельности и их носителей. Методы и средства
определялись социально-экономическими отношениями, общественным сознанием,
интересами правящей элиты. Проблемы социального “зла” всегда привлекали
интерес ученых.
Один индивид может иметь отклонения в социальном поведении, другой в
личностной организации, третий и в социальной сфере, и в личностной
организации.
У истоков социологии девиантного (отклоняющегося) поведения стоял
французский ученый Эмиль Дюркгейм (1858-1917) - создатель французской
социологической школы. Он выдвинул понятие социальной аномии, определив ее
как “состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют
реальным отношениям, а новые еще не утвердились”.
Конституированию в качестве самостоятельного научного направления теория
девиантного поведения обязана прежде всего Р. Мертону и А. Коэну. Мертон
проанализировал, каким образом социальная структура побуждает некоторых
членов общества к несоответствующему предписаниям поведению. Американский
социолог А. Коэн называет отклоняющимся поведением такое, которое “идет
вразрез с институционализированными ожиданиями”[3,c.520], а англичанин Д.
Уолш, представитель феноменологической социологии, утверждает, что
“социальное отклонение - это в значительной степени приписываемый
статус”[7,c.98], то есть только субъективное обозначение, “ярлык”, а не
объективное явление. По его мнению, отклонение - это не внутреннее,
присущее определенному действию качество, а результат социальной оценки и
применения санкций. Очевидно, что подобные характеристики отклоняющегося
поведения полностью не раскрывают его природу и объективные антинормативные
свойства.
Более широкую трактовку определения девиации дает Г.А.Аванесов: ”Под
отклоняющимся поведением следует понимать действия, не соответствующие
заданным обществом нормам и типам”[1,c.257], то есть речь идет о нарушении
любых социальных норм.
Отклонения могут происходить в сфере индивидуального поведения, они
представляют собой поступки конкретных людей, запрещаемые общественными
нормами. Вместе с тем в каждом обществе много отклоняющихся субкультур,
нормы которых осуждаются общепринятой, доминирующей моралью общества. Такие
отклонения определяются как групповые.
Как пишет профессор социологии Калифорнийского университета в Беркли (США)
Нейл Джозеф Смелзер, девиация с трудом поддается определению, что связано с
неопределенностью и многообразием поведенческих ожиданий. Девиация ведет за
собой изоляцию, лечение, исправление или другое наказание. Смелзер выделяет
три основных компонента девиации:
а)человека, которому свойственно определенное поведение;
б)норму или ожидание, являющееся критерием оценки поведения как
девиантного;
в)другую группу или организацию, реагирующую на данное поведение. [5,c.78]
Таким образом, под девиантным (лат. Deviatio - уклонение) поведением
понимаются:
поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным
или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам);

социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности,
не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в
данном обществе нормам (стандартам, шаблонам).
В первом значении девиантное поведение преимущественно предмет психологии,
педагогики, психиатрии. Во втором значении - предмет социологии и
социальной психологии. Разумеется, такое дисциплинарное разграничение
относительно.

1.2.Понятие «нормы» и его связь с отклоняющимся поведением

Исходным для понимания отклонений служит понятие "норма".[4,c.123]
В теории организации сложилось единое - для естественных и общественных
наук - понимание нормы как предела, меры допустимого (в целях сохранения и
изменения системы). Для физических и биологических систем - это допустимые
пределы структурных и функциональных изменений, при которых обеспечивается
сохранность объекта и не возникает препятствий для его развития. Это -
естественная (адаптивная) норма, отражающая объективные закономерности
сохранения и изменения системы.
Социальная норма определяет исторически сложившийся в конкретном обществе
предел, меру, интервал допустимого (дозволенного или обязательного)
поведения, деятельности людей, социальных групп, социальных организаций. В
отличии от естественных норм физических и биологических процессов
социальные нормы складываются как результат адекватного или искаженного
отражения в сознании и поступках людей объективных закономерностей
функционирования общества. Поэтому они либо соответствуют законам
общественного развития, являясь "естественными", либо недостаточно
адекватны им, а то и вступают в противоречие из-за искаженного - классово
ограниченного, религиозного, субъективистского, мифологизированного -
отражения объективных закономерностей. В таком случае аномальной становится
"норма", "нормальны" же отклонения от нее.
Вот почему отклонения могут иметь для общества различные значения.
Позитивные служат средством прогрессивного развития системы, повышения
уровня ее организованности, преодоления устаревших, консервативных или
реакционных стандартов поведения. Это - социальное творчество: научное,
техническое, художественное, общественно-политическое. Негативные -
дисфункциональны, дезорганизуют систему, подрывая подчас ее основы. Это -
социальная патология: преступность, алкоголизм, наркомания, проституция,
суицид. [7,c.98]
Границы между позитивным и негативным девиантным поведением подвижны во
времени и пространстве социумов. Кроме того, одновременно существуют
различные "нормативные субкультуры" (от научных сообществ и художественной
"богемы" до сообществ наркоманов и преступников).
2.Причины отклоняющегося поведения
2.1.Определение причин девиации различными учеными.В социологии девиантного поведения выделяются несколько направлений,
объясняющих причины возникновения отклоняющегося поведения. Так, Роберт
Мертон, используя выдвинутое Э. Дюркгеймом понятие аномии (например, в
работе “Социальная структура и аномия”), причиной отклоняющегося поведения
считает несогласованность между целями, выдвигаемыми обществом, и
средствами, которые оно предлагает для их достижения. Люди начинают
приспосабливаться к состоянию аномии разными индивидуальными способами:
либо конформизмом, либо различными видами отклоняющегося поведения
(“инновация”, “ритуализм”, “ретретизм” и “мятеж”), в которых отвергаются
или цели, или средства. или то и другое вместе.
Второе направление сложилось в рамках теории конфликта. Согласно этой
точке зрения, культурные образцы поведения являются отклоняющимися, если
они основаны на нормах другой культуры (А. Коэн). Например, преступник
рассматривается как носитель определенной субкультуры, конфликтной по
отношению к господствующему в данном обществе типу культуры. [8,c.17]
Еще одно направление в изучении причин девиации представляет
австрийский теоретик психологии личности Виктор Франкл, разработавший
основы логотерапии, которая проявила себя как эффективное средство в
решении проблем утраты людьми смысла жизни. Теория логотерапии и
экзистенциального анализа Франкла представляет собой сложную систему
воззрений на природу и сущность человека, механизмы развития личности в
норме и патологии, пути и способы коррекции аномалий в развитии личности.
Ощущение огромным числом людей бессмысленности той жизни, которую им
приходится вести нередко без возможности какого-либо реального выбора и
невозможность найти в ней позитивный смысл из-за разрушения старых
ценностей и традиций, дискредитации “новых” и отсутствия культуры
мировозренческой рефлексии, позволяющей прийти к уникальному смыслу своим,
неповторимым путем,- этим во многом объясняются те социальные патологии,
которые широко распространяются в модернизируемом обществе.
В современной отечественной социологии, несомненно, интерес
представляет позиция Я.И.Гилинского, считающего источником девиации наличие
в обществе социального неравенства, высокой степени различий в возможностях
удовлетворения потребностей для разных социальных групп. Известно - любые
действия в конечном счете осуществляются ради удовлетворения потребностей.
И, переходя к проблеме причин изучаемых процессов, можно предположить, что
в иерархии противоречий социально-экономического развития, составляющих
“причинный комплекс” девиантного поведения, наиболее значимо противоречие
между относительно равномерно растущими потребностями и весьма неравными
возможностями их удовлетворения, зависящими прежде всего от социальной
позиции индивидов и общественных групп, их места в социальной структуре.
Иначе говоря, источником девиантного поведения как социального явления
служит социальное неравенство. [8,c.67]
На уровне индивидуального поведения наиболее общей причиной девиации
служит “социальная неустроенность” как результат несоответствия объективных
свойств индивида, включая его задатки, способности, а также свойства,
приобретенные в процессе социализации требованиям занимаемой позиции в
системе общественных отношений. Позиция может быть “ниже” (философ-
истопник) или “выше” (посредственность в директорском кресле) своих
объективных возможностей; индивид может оказаться вне официальной структуры
общества (бродяга, тунеядец).
Каждая из этих позиций имеет право на существование, так как дает срез
реально действующих общественных отношений. В то же время их авторов
объединяет стремление найти единый источник причинности для различных форм
девиаций.
2.2.Маргинализация и отклоняющееся поведение.Существует и зависимость всех форм проявления девиации от
экономических, социальных, демографических, культурологических и многих
других факторов.
Отвечая на вопрос, что главным образом детерминирует в настоящее время
девиантное поведение, преступность как его тяжелейшую разновидность и
социальную аномию в целом, можно с уверенностью сказать, что это те
изменения в социальных отношениях общества, которые получили отражение в
понятии “маргинализация”, то есть неустойчивость, “промежуточность”,
“переходность”. Главным признаком маргинализации является разрыв социальных
связей, причем в классическом случае последовательно рвутся экономические,
социальные и духовные связи.
Экономические связи рвутся в первую очередь и в первую же очередь
восстанавливаются. Медленнее всего восстанавливаются духовные связи, ибо
они зависят от известной “переоценки ценностей”.[2,c.112]
Общая нестабильность, разрушение прежнего жизненного уклада, отказ от
привычной системы ценностей, безработица, беженцы, развал СССР объективно
приводят к усилению маргинализации.
Люди смиряются с ухудшением своего материального положения, со своей
ущемленностью, зависимостью, бесперспективностью существования. Грозит ли
это нам сегодня? К сожалению, да. Человек, ведущий борьбу за выживание и
конкурирующий с другими в этой борьбе, постепенно сосредотачивает всю свою
энергию и усилия на удовлетворение первичных (материальных) потребностей.
На все другое у него не остается сил (или он теряет к этому интерес).
Массовое нарушение даже самых простых норм человеческого общения -
свидетельство общего понижения уровня культуры людей.
Примитивизация общества как бы оправдывает различные формы социальной
патологии, перестает не только вести с ними борьбу, но и осуждать их.
Апатия, рождающая цинизм, получает все большее распространение.
Основным социальным источником маргинализации общества является
растущая безработица в ее явных и скрытых формах. При допустимой
безработице в 5-6 % от трудоспособного населения (пороговая норма) по
имеющимся данным реальное число безработных возрастет в ближайшие годы в
несколько раз.
Существенное влияние на маргинализацию общества будет оказывать
миграция, претерпевающая значительные изменения в связи с расширением
масштабов вынужденной миграции, усилением оттока “некоренных народов” (в
основном русского населения) из регионов со сложной этнополитической
ситуацией. Положение вынужденных мигрантов (особенно беженцев)
характеризует не только разрыв прежних социальных связей, но и утрата
своего социального статуса и имущественные потери.
Наряду с русскими значительно увеличивается и поток людей других
национальностей, уезжающих из родных мест в результате растущей социально-
экономической нестабильности. Их социальное обустройство представляется
делом еще более сложным, чем русскоязычного населения: сказываются не
только языковые трудности, но и уровень квалификации, привязанность к
другим традициям и обычаям. [7,c.78]
Каковы перспективы самой маргинализации общества? В самом общем виде
на этот вопрос можно ответить следующим образом. Под влиянием происходящих
в обществе изменений, вызванных рыночными реформами, часть маргиналов будет
продолжать движение по нисходящей то есть опускаться на социальное дно
(люмпенизироваться). Бомжи, алкоголики, тунеядцы, проститутки и т.д.
растущий численно слой люмпенов. Иначе говоря, это та часть людей, которая
не сумела(или не пожелала) адаптироваться к новым рыночным условиям, и,
потерпев “социальное крушение”, перестала занимать промежуточное положение.
Она как бы окончательно “определилась”. Вторая часть (значительно большая)
маргиналов находит постепенно способы адаптации к новым реальностям,
обретает новый социальный статус (а с ним относительную стабильность своего
бытия), новые социальные связи и социальные качества. Они заполняют новые
ниши в социальной структуре общества, начинают играть более активную,
самостоятельную роль в общественной жизни.
Конечно, маргинализация общества - это не единственный фактор усиления
девиантного поведения. Но этот фактор становится доминирующим именно в
нынешних условиях. [4,c.91]
Другая группа причин связана с распространением различного рода
социальных патологий. В частности, ростом психических заболеваний,
алкоголизма, наркомании, ухудшением генетического фонда населения. Каждая
из вышеназванных причин, обусловливающих расширение масштабов девиантного
поведения, требует специального рассмотрения. Однако, принципиально новым и
вместе с тем наиболее опасным для России в настоящее время является угроза
наркотизации населения, под которой понимается процесс легализации
распространения наркотиков среди различных социальных групп.
Результаты проводящихся в России социологических исследований
позволяют сделать выводы об увеличении за последнее время распространение
наркотиков. Например, среди городского населения число респондентов,
“потребляющих наркотики хоть раз в жизни”, колеблется от 11 до 15 %. Они,
таким образом составляют значительную социальную базу для дальнейшего
распространения наркомании, увеличения числа людей, зависимых от наркотиков
и способных на любые действия ради их употребления.
Обострилась за последние годы проблема алкоголизма. Россия находится
на I месте в употреблении алкоголя на душу населения (в 1995 г. этот
показатель составлял около 20 литров абсолютного алкоголя на душу
населения). Главная причина этого состоит в том, что в стране никогда не
было научно обоснованной и последовательно осуществляемой антиалкогольной
политики. [6,c.56]
Нельзя не отметить, что среди различных видов социальных отклонений
широкое распространение в последнее время получили бродяжничество,
попрошайничество, проституция. Для них характерна прогрессирующая
устойчивость, превращающая подобные социальные отклонения в образ жизни.
2.3.Отклоняющаяся социализация и девиантное поведение.Социализация - это процесс интеграции индивида в общество, в различные
типы социальных общностей посредством усвоения им элементов культуры,
социальных норм и ценностей, на основе которых формируются социально
значимые черты личности. В ходе этого процесса индивид из младенца
превращается в человеческую личность с комплексом установок и ценностей,
целями и намерениями, с неповторимо индивидуальным видением мира.
Социализация не всегда бывает успешной. Более того, результат
практически никогда не достигает идеала как на социальном, так и на
личностном уровне, а само общество, его социальные институты и организации
не реализуют сполна свои социализационные функции. Всегда остается
некоторый неиспользованный резерв возможностей. Может происходить и
определенный перекос в “наложении” социальности на личность, в результате в
личности нежелательные для общества черты. Кроме того, сам человек даже при
позитивных внешних для него условиях может оказаться за чертой социально
одобряемого поведения.
Социализация индивида почти всегда имеет отклонение. При этом
социализационная норма может не выполняться в процессе социализации и не
достигаться как ее результат. отклонение определяется несоответствием
социализации как объективного и субъективного процесса сложившейся в данном
обществе на конкретном историческом этапе социализационной норме.
Отклоняющаяся, неудавшаяся социализация является одной из причин
девиантного поведения. Некоторые формы отклонений могут встречаться и в
случае нормального процесса социализации, представляя собой временное и
случайное явление (болезнь, опьянение и т.п.) и даже длительные и стойкие
состояния (физические дефекты, неврозы, психозы и т.п.). При этом
отклоняющееся поведение следует отличать от аномального, обусловленного
мозговой патологией.
3.Аддиктивные формы отклоняющегося поведения.

В отечественной социологии до настоящего времени малоисследованной
остается проблема аддикции (аддикция — пагубная склонность к чему-либо).
Между тем без понимания механизма возникновения и протекания этого явления,
на наш взгляд, трудно анализировать алкоголизм, наркоманию и некоторые
другие формы деструктивного поведения. [4,c.37]
Суть аддиктивного поведения заключается в стремлении изменить свое
психическое состояние посредством приема некоторых веществ или фиксацией
внимания на определенных предметах или видах деятельности. Процесс
употребления такого вещества, привязанность к предмету или действию
сопровождается развитием интенсивных эмоций и принимает такие размеры, что
начинает управлять жизнью человека, лишает его воли к противодействию
аддикции. Такая форма поведения характерна для людей с низкой
переносимостью психологических затруднений, плохо адаптирующихся к быстрой
смене жизненных обстоятельств, стремящихся в связи с этим быстрее и проще
достичь психофизиологического комфорта. Аддикция для них становится
универсальным средством бегства от реальной жизни. Для самозащиты люди с
аддиктивным типом поведения используют механизм, называемый в психологии
«мышлением по желанию»: вопреки логике причинно-следственных связей они
считают реальным лишь то, что соответствует их желаниям. В итоге нарушаются
межличностные отношения, человек отчуждается от общества.
Какие вещества, предметы или действия могут быть средством для людей с
аддиктивной формой поведения? Это — наркотики, алкоголь, табак, азартные
игры (включая компьютерные), длительное прослушивание ритмической музыки, а
также полное погружение в какой-либо вид деятельности с отказом от
жизненно важных обязанностей человека.
Аддиктивное поведение формируется постепенно. Начало отклонения
связано с переживанием интенсивного острого изменения психического
состояния человеком в связи с принятием определенных веществ или
определенными действиями, возникновением понимания того, что существует
определенный способ изменить свое психологическое состояние, испытать
чувство подъема, радости, экстаза. [4,c.51]
Далее формируется устойчивая последовательность прибегания к средствам
аддикции. Сложные жизненные ситуации, состояния психологического диском
форта провоцируют аддиктивную реакцию. Постепенно такое поведение
становится привычным типом реагирования на требования реальной жизни.
Происходит формирование аддиктивного поведения как интегральной части
личности, т.е. возникает другая личность, вытесняющая и разрушающая
прежнюю. Этот процесс сопровождается борьбой, возникает чувство тревоги.
Одновременно включаются защитные механизмы, способствующие сохранению
иллюзорного чувства психологического комфорта. Защитные формулы таковы: «я
не нуждаюсь в людях», "я поступаю так, как мне нравится",«если я захочу,
то все изменится» и т.п.
В итоге аддиктивная часть личности полностью определяет поведение
человека. Он отчуждается от общества, затрудняются контакты с людьми не
только на психологическом, но и на социальном уровне, нарастает
одиночество. Вместе с этим появляется страх перед одиночеством, поэтому
аддикт предпочитает стимулировать себя поверхностным общением, находиться в
кругу большого числа людей. Но к полноценному общению, к глубоким и
долговременным межличностным контактам такой человек не способен, даже
если окружающие и стремятся к этому. Главное для него - те предметы и
действия, которые являются для него средствами аддикции.
Проблема аддиктивного поведения включает не только анализ таких
известных явлений, как наркомания и алкоголизм, но и гораздо менее
исследованных — «работоголизм», проблему взрослых детей алкоголиков (ВДА),
проблему «сухого алкоголизма». Изучение механизма возникновения и развития
этих явлений даст возможность понять их реальное место в структуре
общественных отношений и прогнозировать последствия их распространения.

4.Девиантное поведение в современных условиях.Стоит ли говорить, насколько опасно для общества распространение преступной
идеологии, ведущей к эррозии моральных ценностей и нравственной деградации
значительных слоев населения. Формируются неписаные нормы общественной
безнравственности, оправдывающие нетрудовые доходы, воровство, насилие и
т.п.
Размытость нынешних, внедряемых свыше современными реформаторами норм, их
неубедительность делают проблему определения девиации чрезвычайно сложной.
Все труднее и теоретикам и практикам становится ответить на вопрос: В чем
и от чего происходит отклонение?
В самой острой форме девиантность выступает как преступность, как
посягательство на социально-политические и нравственные устои общества,
личную безопасность и благополучие его граждан. Рост преступности
представляет сегодня наибольшую угрозу стабильности и безопасности общества
и личности.
Социальное влияние и давление преступного мира на общество, распространение
его морали, психологическое заражение наименее устойчивой части населения
(особенно молодежи) - тревожная реальность наших дней. Происходящая
деформация ценностных ориентаций у молодых людей создает предпосылки для
воспроизводства закононепослушания, утверждения своеволия, права сильного и
жестокого. Борьба с преступностью сегодня превратилась в острейшую,
самостоятельную проблему, решение которой требует комплексного подхода. Это
значит, что все предпосылки, пограничные к преступлению, явления, связанные
с состоянием общественного организма, должны учитываться, ибо грань между
аморальностью и преступностью весьма подвижна. Более того, именно отрицание
моральных норм лежит в основе многих преступлений.
Разрушительные масштабы девиантности приводят общество к состоянию
социальной аномии, общество теряет свою историческую память, девальвирует
свою систему ценностей. Иначе говоря, ему грозит перерождение, ведущее к
деградации, социальному регрессу. Нечто подобное может произойти сегодня и
в России, если не будут приняты эффективные меры по остановке падения
производства и снижения жизненного уровня большинства населения страны.
Иначе ситуация с девиантным поведением еще более усложнится. [7,c.71]
Сегодня эта проблема приобрела особую остроту в нашей стране, где все сферы
общественной жизни претерпевают серьезные изменения, происходит девальвация
прежних норм поведения. Рассогласованность между ожидаемым и реальным
повышает напряженность в обществе и готовность человека изменить модель
своего поведения, выйти за пределы сложившейся нормы. В условиях острой
социально-экономической ситуации существенные изменения претерпевают и сами
нормы. Зачастую отключаются культурные ограничители, ослабевает вся система
социального контроля.
Есть объективные основания считать, что в ближайшие годы масштабы
девиантного поведения будут возрастать, а значит и расширять причинную базу
преступности. “Во всяком случае,- пишет доктор юридических наук В.В.Лунеев,-
по этим признакам у нас нет сколько-нибудь значимых доказательств снижения
криминогенности социальных условий”[5,c.95].
Значительное ухудшение социальных условий, детерминирующих характер и
масштабы девиаций, требует разработки в кратчайшие сроки системы мер,
дифференцированных по регионам и группам населения. Причем меры эти должны
быть не только прямого, непосредственного воздействия на разные категории
людей, но и опосредованного, связанного с оздоровлением образа жизни людей,
повышением их культуры и социальной активности, изменениями в их ценностных
ориентациях и установках, в их нравственной устойчивости. [1,c.82]
Профилактика социальных отклонений может быть эффективной, если в центре
предпринимаемых мер будет стоять конкретный человек с его заботами,
чаяниями, устремлениями, сильными и слабыми сторонами.
Разумеется выработка эффективной системы мер по преодолению, ограничению и
профилактики девиации в поведении разных групп населения возможна только на
основе специально организованных социальных, социально-психологических,
криминологических и других исследований. Полученные на их основе социальные
показатели могут в свою очередь повлиять на саму систему принятых в
обществе норм, сделать их более адекватными сложившимся условиям.
Заключение

Итак, в данной роботе мы рассмотрели наиболее важные теоретические
проблемы, возникающие при изучении психологии отклоняющегося поведения.
Мы постарались выяснить, что же такое отклоняющееся поведение, каковы его
причины. Рассмотрели, что понимается под отклоняющимся поведением сегодня.
Как было сказано выше, под девиантным (отклоняющимся) поведением можно
понимать: 1) поступок, действия человека, не соответствующие официально
установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам
(стандартам, шаблонам); 2) социальное явление, выраженное в массовых формах
человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или
фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам).
Отклонения могут происходить в сфере индивидуального поведения, они
представляют собой поступки конкретных людей, запрещаемые общественными
нормами. Вместе с тем в каждом обществе много отклоняющихся субкультур,
нормы которых осуждаются общепринятой, доминирующей моралью общества. Такие
отклонения определяются как групповые.
Значение изучения этих проблем очевидно: отклоняющееся поведение
представляет собой социальное и психологическое явление, которое имеет
некоторые отклонения от признанных норм и законов, а иногда связанное с
определенным антиобщественным поведением людей. Сами отклонения могут
принимать самые разные формы: преступники, отшельники, аскеты, святые,
гении и т.д.
Объяснить такое поведение, раскрыть его причины, найти эффективные пути и
средства предупреждения можно только при глубоком изучении психологии
отклоняющегося поведения.

Список литературыАванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. - М.,1980.

Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-
политический журнал. – 1995. - № 2.


Коэн А. Исследование проблем социальной дезорганизации и отклоняющегося
поведения//Социология сегодня. - М., 1965.

1. Ланцова Л.А., Шурупова М.Ф. Социологическая теория девиантного поведения
// Социально-политический журнал. – 1993. - № 4.
2.
Лунеев В.В. Преступность в XXI веке: Методология прогноза//Социс. - 1996.
- № 7.

Льюис К.С. Христианское поведение // Иностранная литература. 1990. №5.

Новые направления в социологической теории. - М., 1978.

3. Осипова О.С. Девиантное поведение: благо или зло? // Социс. – 1998. -
№9.
4.
Солженицын А. Хочу во всем разобраться сам // Литературная газета.
13 июля 1994.


Новинки рефератов ::

Реферат: Убийство в состоянии аффекта (Уголовное право и процесс)


Реферат: Архивирование и обслуживание дисков (Компьютеры)


Реферат: Звуковые анализаторы человека-оператора, их характеристика, особенности, закономерности (Психология)


Реферат: Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ (Муниципальное право)


Реферат: Паровые двигатели (Физика)


Реферат: Теория Графов (Математика)


Реферат: Насекомые (Биология)


Реферат: Пиявка (Биология)


Реферат: Как становятся политиками (Политология)


Реферат: Почва, ее состав и особенности (Биология)


Реферат: Контрольная работа по Праву (Гражданское право и процесс)


Реферат: Практические работы по физиологии (Биология)


Реферат: Социально-психологические детерминанты семейных мифов (Психология)


Реферат: Коммуникация (Журналистика)


Реферат: Страхование как экономическая категория (Страхование)


Реферат: Электробезопасность (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: Искусство Древней Греции (История)


Реферат: Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер (Исторические личности)


Реферат: Норвегия (География)


Реферат: Мировая торговля (Банковское дело)Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист