GeoSELECT.ruПрограммирование / Реферат: MacOS (Программирование)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: MacOS (Программирование)Державний університет
“Львівська політехніка”Кафедра ІСМРЕФЕРАТ

з курсу “Операційні системи КМ”
на тему:


“Mac OS Х, MacOS 9 і MacOS X Server”Виконала:
Студентка гр. ІСМ-5М
Шаховська НаталяПеревірив:
Галайко В.Львів-2000
Огляд існуючих ОС

|ОС |Платфор|Архіт|Ядр|RAM |Об’є|Влас|Сторо|Переваги |Недоліки |
| |ма |ек-ту|о | |м |на |нні | | |
| | |ра | |(Мв)|жорс|файл|файл.| | |
| | |(bit)| | |тк |. |сист.| | |
| | | | | |диск|сист| | | |
| | | | | |у |. | | | |
| | | | | |(Мв)| | | | |
| | | | | |) | | | | |
|MacOS|Power |32 |мон|(8 |(120|HFS,|FAT, |Платформа |Не вигідна|
| |PC | |олі| | |HFS+|FAT32|для |для |
| | | |тне| | | |, |настільних |сервених |
| | | | | | | |ISO96|видав-ничих|прикладних|
| | | | | | | |60, |систем, |програм та|
| | | | | | | |UDF |гра-фічнрго|ігор |
| | | | | | | | |дизайну, | |
| | | | | | | | |Web-дизайну| |
| | | | | | | | |, офіс-них | |
| | | | | | | | |прикладних | |
| | | | | | | | |програм | |
|Linux|Intel, |32, |мон|8 |200-|Ext2|FAT, |Гнучка |Невелика |
| |Power |64 на|олі| |600 | |FAT32|основа для |кількість |
| |PC, |Alpha|тне| | | |, |Internet-кл|сучасних |
| |Alpha, |I | | | | |ISO96|ієнтів, |ігор і |
| |Motorol|Ultra| | | | |60, |Internet-, |відсутніст|
| |a 68K, | | | | | |UDF, |Intranet- і|ь |
| |SPARC, |SPARC| | | | |HFS, |файлових |побутових |
| |UltraSP| | | | | |SYSV,|серверів, |прикладних|
| |ARC, | | | | | |HPFS,|серверів |програм |
| |ARM, | | | | | |NTFS,|баз даних, | |
| |MIPS | | | | | |Minix|а також для| |
| | | | | | | | |зви-чайних | |
| | | | | | | | |офісних | |
| | | | | | | | |робіт | |
|FreeB|Intel, |32 |мон|8 |150-|UFS |FAT, |стабільна і|Мало |
|SD |експери|(Inte|олі| |350 | |ISO96|без-платна |офісного |
| |менталь|l), |тне| | | |60, |система для|програмног|
| |но Alpa|64 | | | | |NTFS |баз даних, |о |
| | |(Ultr| | | | | |Internet-, |забезпечен|
| | |a | | | | | |Intranet- і|ня, дуже |
| | |SPARC| | | | | |файлових |мало ігор |
| | |) | | | | | |серверів | |
|Solar|Intel, |32 |мон|Міні|Від |UFS |FAT, |стабільна |Мало |
|is |SPARC, |(inte|олі|мум |500 | |FAT32|система для|офісного |
| |UltraSP|l), |тне|32 | | |, |баз даних, |програмног|
| |ARC |64 | | | | |ISO96|In-ternet-,|о |
| | |(Ultr| | | | |60 |Intranet- і|забезпечен|
| | |a | | | | | |файлових |ня, дуже |
| | |SPARC| | | | | |серверів, |мало ігор |
| | |) | | | | | |Internet-Cl| |
| | | | | | | | |ient, | |
| | | | | | | | |Java-розроб| |
| | | | | | | | |ок | |
|SCO |Intel |32 |мон|32 |0,5-|VxFS|SS, | | |
|Unix | |(Inte|олі| |1 Гб|, |UFS, | | |
| | |l), |тне| | |BFW |SFS, | | |
| | |64 | | | | |FAT, | | |
| | |(на | | | | |ISO96| | |
| | |стаді| | | | |60 | | |
| | |ї | | | | | | | |
| | |розро| | | | | | | |
| | |б | | | | | | | |
| | |ки) | | | | | | | |
|OS/2 |Intel |32 |мон|(32 |(350|HPFS|FAT, |Стабільна |Недостатнь|
|Warp | | |олі| | |, |FAT32|система для|о |
|Serve| | |тне| | |JFS |, |підприємниц|програмног|
|r | | | | | | |VFAT,|ь-ких |о |
| | | | | | | |NTFS,|мереж, |забезпечен|
| | | | | | | |ext2f|кому-нікаці|ня для |
| | | | | | | |s, |й і |приватних |
| | | | | | | |HFS |серверів |користувач|
| | | | | | | | |транзакцій,|ів |
| | | | | | | | |об’єд-нує | |
| | | | | | | | |різні | |
| | | | | | | | |платфор-ми | |
|BeOS |Intel, |32 |MAC|(16 |(150|JFS |FAT, |Оптимальна |Для |
| |Power | |H | | | |FAT32|для |офіснрго |
| |PC | | | | | | |мультимедій|використан|
| | | | | | | | |них |ня |
| | | | | | | | |прикладних |відсутнє |
| | | | | | | | |програм |відповідне|
| | | | | | | | |(відео-монт|ПЗ |
| | | | | | | | |аж і | |
| | | | | | | | |звукова | |
| | | | | | | | |обробка) та| |
| | | | | | | | |ігор | |
|JavaO|Pentium|Від |мік|32 |Дист| | |Не залежить|Відсутніст|
|S | |32 до|роя| |анці| | |від |ь |
| | |128 |дро| |йно | | |платформи |стандартни|
| | | | | |від | | |сере-довища|х |
| | | | | |NT-с| | |підтримки |застосуван|
| | | | | |ерве| | |розробки |ь |
| | | | | |ра | | | | |
|Windo|SH3, |32 |мон|32 |1 | | |система з |Відсутніст|
|ws CE|MIPS | |олі| |ROM-| | |малим |ь |
| |39xx I | |тне| |2.5 | | |використанн|мультимеді|
| |4xx, | | | | | | |ям енергії |йних |
| |486, | | | | | | |для |прикладних|
| |Pentium| | | | | | |мобіль-них |про-грам і|
| |, Power| | | | | | |Handheld-ПК|трудоєм-ки|
| |PC, | | | | | | |і палитопів|х |
| |Motorol| | | | | | | |застосуван|
| |a, | | | | | | | |ь |
| |ARM/Str| | | | | | | | |
| |ongARM | | | | | | | | |


MacOS 9
5 жовтня 1999 року Apple оголосила про розробку нової операційної
системи - MacOS 9, істотно обновленої операційної системи, оснащеної
дев'ятьма новими функціями, що полегшують роботу в Інтернеті.. У MacOS 9
відбудеться дебют другого релsза пошукового механізму Sherlock - Sherlock
2. Ця унікальна пошукова система дозволить Вам легко знайти в Інтернеті
інформацію про цікавлячих Вас людей, новинах, а також допоможе знайти
потрібні товари, порівняти ціни, перевірити наявність товарів на складі, і
навіть брати участь в аукціонах.
Лідерами серед 50 нових функцій MacOS 9 є дев'ять удосконалень, що
полегшують роботу в Інтернет:
1. Sherlock 2 - пошуковий механізм, який не має аналогів, що дозволяє
легко знаходити новини й інформацію про конкретних людей в Інтернеті.
Крім того Sherlock 2 дозволяє конкретизувати напрямок пошуку за
допомогою так званих "каналів". За допомогою "каналів" пошуку
користувач зможе підказати Sherlock'у, що саме він хотів би знайти, що
відповідає даному слову або виразу - новини, людей, покупки і т.д.
Користувач може також створювати свої власні "канали" пошуку. Канал
"Покупок" дозволяє користувачу шукати товари одночасно з декількох
джерел, порівнювати товари, їхня наявність на складі, ціни відразу по
всіх серверах в однім зручному вікні;
2. Multiple Users feature - дозволяє декільком користувачам поділяти один
Макінтош, зберігаючи при цьому персональні настроювання Інтернету і
забезпечуючи неприступність власних файлів іншим користувачам;
3. Voiceprint password - забезпечує голосовий пароль на вхід у систему;
4. Keychain - дає можливість використовувати кожному користувачу декілька
паролів;
5. Auto Updating - автоматично обновляє ПО через Інтернет;
6. Encryption - дозволяє шифрувати інформацію для захисту від
несанкціонованого доступу;
7. Internet File Sharing - забезпечує доступ до вмісту папок і файлів
визначеним користувачам через Інтернет
8. Internet AppleScript - дозволяє користувачу автоматизувати задачі від
самих простих до самих складних
9. Network Browser, що дозволяє здійснювати пошук файлових серверів, FTP
серверів і веб-серверів так само просто, як у локальній мережі.

Ціна, доступність і вимоги до системи.
MacOS 9 буде доступна в США з 23 жовтня через авторизованих реселлерив
Apple по ціні 99 доларів MacOS 9 буде доступна по всьому світі в листопаді.
Apple пропонує знижку в 20 доларів покупцям MacOS 9, якщо в них уже є MacOS
8.5 і 8.6.
Для MacOS 9 необхідно наявність PowerPC-процесора 32Мб оперативної
пам'яті з включеною віртуальною пам'яттю. MacOS 9 оптимізована під процесор
PowerPC G4.

Mac OS X.

Mac OS X -- це цілком нова операційна система для Макінтош, що усюди
використовує сучасні технології, включаючи абсолютно новий користувальний
інтерфейс, іменований "Aqua". Mac OS X ще більше полегшує користувачам
роботу з комп'ютером, одночасно надаючи максимум можливостей для
професіоналів. Mac OS X цілком замінить теперішнє покоління операційних
систем для Макінтош протягом 12 місяців.
Нова технологія Aqua, створена Apple, є великим кроком вперед в
області користувацькінтерфейсів для персональних комп'ютерів. Aqua має
функцію "Dock" - революційно новий метод організації всіх об'єктів, - від
додатків і документів до web-вузлів і потокового відео. Aqua також подає
цілком новий Finder, що значно спрощує збереження, організацію і пошук
файлів, і уніфікує ці функції на комп'ютері, у локальних мережах і
Інтернет. Aqua пропонує приголомшливий новий зовнішній вигляд, із
підсвіченими і напівпрозорими елементами, такими як кнопки, панелі
скролінга і вікна, і флюідну анімацію, що робить роботу користувача більш
приємною.
Інтерфейс Aqua знаходив реальність завдяки новій графічній підсистемі
Mac OS X, що пропонує унікальну підтримку 2D, 3D і мультимедіа-графіки. 2D
графіка опрацьовується новою графічною системою "Quartz" від Apple, що
заснована на стандарті PDF, широко поширеному в Інтернет, і дозволяє "на
льоту" візуалізувати, згладжувати і комбінувати PDF-документи - унікальні
функції у світі операційних систем. 3D-графіка заснована на OpenGL,
найпоширенішій тривимірній графічній технології, а підтримка мультимедіа
базується на знаменитому стандарті QuickTime.
Серцем Mac OS X став Darwin, -- нове удосконалене ядро операційної
системи від Apple. Ядро Darwin схоже на Linux і пропонує таку ж підтримку і
відкриту модель доступу до вихідного коду, як і Free BSD Unix. Darwin дає
Mac OS цілком нову основу, пропонуючи користувачам Макінтош дійсний захист
пам'яті для більш високої надійності, що витискує багатозадачність для
більш "гладкої" взаємодії між додатками і стандартні мережні TCP/IP функції
для Інтернет. У результаті, Mac OS X є самою надійною і стійкою операційною
системою від Apple.
"М'яка" міграція. Apple розробила Mac OS X таким чином, щоб
забезпечити безболісну міграцію користувачів і розроблювачів із теперішніх
версій операційних систем для Макінтош. Mac OS X може працювати з більшістю
з 13,000 існуючих додатків для Макінтош без усяких модифікацій. Але для
того щоб цілком використовувати всі нові особливості Mac OS X,
розроблювачам потрібно буде "настроїти" свої додатки для використання
"Carbon", обновленої версії програмних інтерфейсів API (Application Program
Interfaces), використовуваних для програмування комп'ютера Макінтош.
Підтримка розроблювачів. Apple сьогодні також оголосила, що більше 100
головних розроблювачів заявили про свою підтримку нової операційної
системи, включаючи Adobe, Agfa, Connectix, id, Macromedia, Metrowerks,
Microsoft, Palm Computing, Quark, SPSS і Wolfram.
Доступність. Mac OS X буде випущена протягом 12 місяцівВона працює на
всіх комп'ютерах Apple Macintosh, що використовують процесори PowerPC G3 і
G4, і потребує не менше 64Мб оперативної пам'яті.

MacOS X Server

Apple випустила мережну операційну систему MacOS X Server. Зайнявши
належне місце в одному ряду з Windows NT, Novell NetWare і Linux, MacOS X
Server забезпечує спільний доступ до файлів, функції принт-сервера і
серверу для виходу в Internet, сервіси потокового мультимедіа.
MacOS X Server являє собою сучасну і надійну серверну операційну
систему з потужними умонтованими можливостями для застосування в таких
областях, як розробка і підтримка Internet і Intranet рішень, дизайну і
видавництва, створення і корпоративного використання.
Ключовими особливостями MacOS X Server є:
. Сучасне ядро, засноване на Mach і BSD 4.4, що забезпечує максимальну
продуктивність і надійність за допомогою організації багатозадачності,
захисти пам'яті й вдосконаленої віртуальної пам'яті.
. Apache 1.3.4, HTTP-сервер, на базі якого реалізовано більш половини
web-сайтів у світовій мережі Internet, пропонує можливості
масштабування від невеличкої робочої групи до вузла, що опрацьовує
мільйони звернень у день.
. WebObjects 4.01, що є лідируючою серверною платформою, орієнтованою на
створення і підтримку високопродуктивних масштабованих Internet і
Intranet додатків. Пакет надає зручні інструменти розробки, високу
продуктивність і повну підтримку Java, що робить WebObjects 4 важливою
віхою в розвитку такого класу додатків.
. NetBoot, нова функція, що дозволяє завантажувати і конфігурувати
залучені в мережу комп'ютери Macintosh безпосередньо із серверу,
зводячи адміністрування мережі до обслуговування єдиного Маку. NetBoot
дозволяє всім комп'ютерам у мережі використовувати ту саму базову ОС і
набір додатків, розміщені на сервері. Він дає повний контроль над
доступом користувачів, надаючи кожному з них безпечне звертання до
власних додатків, документам і персональним настроюванням робочого
оточення з будь-якого комп'ютера в мережі.
. Масштабована служба AppleShare, що обслуговує більше тисячі
користувачів і декілька тисяч відкритих файлів одночасно. Користувачі
можуть під’єднатись по мережних протоколах TCP/IP і AppleShare. Крім
того, робота серверу може контролюватися віддалено, із використанням
web-орієнтованих інструментів

До складу MacOS X Server входять також службові сервіси NetBoot і
Macintosh Management Services, призначені для рішення адміністративних
задач у мережах на базі комп'ютерів Macintosh.
Перша мережна ОС для платформи Macintosh являє собою стійке
середовище, що задовольнить високим вимогам художніх Web-студій на базі
Macintosh і інших компаній, що використовують клієнтів Macintosh. Тільки
одне застереження: процес навчання MacOS X Server більш трудомісткий, ніж у
випадку з будь-яким іншим Mac-продуктом.
Забудьте усе, що ви знали про Mac'ах. MacOS X не має нічого
загального з Macintosh, на якому виконується програма Finder. Це посилена
потужністю мікроядра на основі Mach 2.5 система, що квазісумісна із
середовищем Posix, а також містить у своєму складі всі найважливіші
програми-демони й утиліти, наявні в будь-якій системі Berkeley Science
Distribution (BSD) 4.4, у тому числі bind, sendmail, telnetd і ftpd.
В основі забезпечення надійності і паралелізму в MacOS X Server лежить
мікроядро Mach, що використовується й у таких ОС, як NextStep і Unix BSD.
По суті, MacOS X Server являє собою Unix-систему, що використовує графічний
інтерфейс користувача, що виглядає як Finder, а працює як комбінація Finder
і NextStep.
Проте, щоб користувачі Mac звиклись із думкою, що MacOS X Server - це
різновид Unix, буде потрібно час. Продукт набагато складніший від того, що
Apple пропонувала для користувачів Mac. І якщо ви плануєте використовувати
MacOS X Server не тільки для загальних задач організації спільного
використання файлів і Web-публікації, вам необхідно буде вивчити до дрібних
подробиць питання настроювання системи і мова сценаріїв.
Користувацький графічний інтерфейс являє собою модифіковану версію
Finder. Він використовує на подив просту Next-подібну систему навігації по
файловій системі.
Дещо приголомшувало те, що можна в режимі командного рядка
скористатися Unix-командами cd і ls, щоб "прогулятися" по вмісті вінчестера
свого Macintosh'а.
Клієнти Macintosh завжди ставили в безвихідь адміністраторів мереж
своїми проблемами. Але адміністрування Macintosh-мережі засобами MacOS X
Server не викликає утруднень.
Використовуючи технології NetBoot і сервіси Macintosh Management
Services, що входять до складу MaxOS X Server, можна успішно справитися з
трудностями конфігурування. Крім того, NetBoot і Macintosh Management
Services знизять витрати на обслуговування клієнтів Macintosh.
За допомогою NetBoot для кожного користувача створюється на сервері
профіль, робочий стіл і виділяється визначений обсяг дискового простору.
Коли клієнт включає свою систему, NetBoot завантажує ОС із серверу MacOS X
Server і запрошує користувача зареєструватися. Системи "стають" на
комп'ютери з такою же швидкістю, як якби вони завантажувалися з локальних
жорстких дисків (за умови, що всі клієнти не включають свої комп'ютери
одночасно). Для забезпечення оптимальної продуктивності компанія Apple
рекомендує використовувати мережу з пропускною здатністю 100 Мбіт/с або
комутує мережу на 10 Мбіт/с із каналом 100 Мбіт/с для підключення до
серверу.
За допомогою інструментарію NetBoot Desktop Admin можна призначати
додатки для всіх користувачів мережі. Щоб додаток став доступним для
клієнтів NetBoot, треба завантажити Admin, дати вказівку створити копію
Private даної програми, перезагрузитися, а потім инсталювати додаток як
звичайно.
NetBoot перетворює процедуру інсталяції додатків і їхньої модернізації
в нескладну задачу, обеоігаючи вас від тривалого процесу, що потребує
"провідини" кожної машини.
На жаль, із деякими додатками виникнули проблема, коли справа
торкнулася ліцензійних тонкощів. Наприклад, Photoshop дозволяє запускати
тільки одну копію програми з тим самим серійним номером, коли ваші системи
об'єднані в єдину мережу. І, незалежно від числа наявних у мене ліцензій,
це обмеження не дозволило мені використовувати даний додаток на декількох
системах одночасно. Тому перед інсталяцією своїх додатків за допомогою
NetBoot запросите постачальників, чи можуть вони надати вам мережні
ліцензії на свої програми. В даний час Apple допомагає декільком
постачальникам створювати прикладні програми, що коректно працюють із
NetBoot.
У MacOS X Server також входять сервіси Macintosh Management Services.
Після того як користувач зареєструється, завантажуються параметри установок
даного користувача, а також необхідні додатки. Внаслідок цього користувачі
можуть входити в мережу з будь-якого комп'ютера, залученого до мережі і
озброєного службами Macintosh Management Services, і використовувати свої
звичайні параметри установок. Ці сервіси доступні як для клієнтів NetBoot,
так і для клієнтів MacOS 8.1 (і вище).
У якості файла-серверу MacOS X Server являє собою досить швидку і
стабільну систему з вражаючими функціональними можливостями. Система
підтримує доступ до файлів, використовуючи Network File System і протоколи
FTP і HTTP.
Найбільшою проблемою MacOS X Server як файла-серверу є відсутність
підтримки клієнтів Server Message Block (SMB). Проте з Web-сайта групи
підтримки Macintosh доступно ПО Samba, портування якого на вашу систему
дозволить передавати файли на комп'ютери типу PC. Компанія Apple працює над
включенням у наступні випуски власних засобів підтримки клієнтів SMB.
До того ж, оскільки дана ОС є Posix-сумісної, Apple змогла включити в
її Web-сервер Apache Web Server 1.3.4, що працює більш ніж на половині всіх
Web-сайтів у Internet. Це дає можливість організувати на основі MacOS X
Server стабільний, швидкий і Internet-сервер, що має прекрасну підтримку.
По суті, MacOS X Server є версія 1.0 мережної ОС компанії Apple. Проте
вона не позбавлена хиб, таких як відсутність власних засобів підтримки
комп'ютерів типу PC, а також набору засобів адміністрування зі зручним
графічним інтерфейсом. Якщо ваша мережа складається винятково з комп'ютерів
Macintosh, MacOS X Server є те, що вам треба. Але якщо вам необхідно знайти
рішення для неоднорідної мережі, продовжуйте свої пошуки або почекайте
виходу такого реліза.
Отже, MacOS X Server - надійне серверне середовище для мереж на базі
комп'ютерів Apple. Може бути використанеяк у якості файла-серверу, так і в
якості серверу для виходу в Internet. У складі MacOS X Server є засоби
NetBoot і Macintosh Management Services. Вони дозволяють централізовано
управляти користувальними профілями і процесом інсталяції додатків у
мережах Macintosh і зменшують час на адміністрування, обслуговування і
підтримку ІС.
MacOS X Server, встановлена на новому Macintosh Server G3, є самою
швидкою платформою для роботи Web-серверу Apache, перевершуючи Linux,
Solaris і Windows NT для порівнянних по ціні конфігурацій. Крім того, MacOS
X Server також набагато продуктивніша, чніж Windows NT, при роботі в мережі
з високими навантаженнями.
Переваги: стабільне серверне середовище з витісняючою багатозадачнітю.
Є можливість працювати на основі конфігурації NetBoot, що дозволяє
централізовано зберігати й адмініструвати додатки і профілі цих систем.
Недоліки: ліцензійні проблеми за підтримкою засобами NetBoot таких
поширених додатків, як Photoshop. Не має власних засобів підтримки клієнтів
Windows SMB.
Ціна: $499. Для функціонування MacOS X Server потрібно Apple G3
Server.
Платформи: Apple Macintosh G3 Server.
Реферат на тему: MachCAD Знакомство с неизвестной программой (интерфейс программы)

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЕРВИСАКафедра «Информатика и вычислительная техника».КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА


По дисциплине «Информатика».
На тему: « MathCad. Знакомство с неизвестной программой.
Интерфейс программы.»Выполнил студент гр.
Battman
Шифр №
Проверил: преподавательТольятти
2004г.

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ 3
НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 4
ОСНОВНЫЕ МЕНЮ СИСТЕМЫ 5
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 7
ВЫЧИСЛЕНИЯ В MATHCAD 8
Идентификаторы 8
Операторы и функции системы MathCAD 9
ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ 11
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 12ВВЕДЕНИЕ


MATHCAD - универсальный математический пакет, предназначенный для
выполнения инженерных и научных расчетов. Основное преимущество пакета -
естественный математический язык, на котором формируются решаемые задачи.
Объединение текстового редактора с возможностью использования общепринятого
математического языка позволяет пользователю получить готовый итоговый
документ. Пакет обладает широкими графическими возможностями, расширяемыми
от версии к версии. Практическое применение пакета существенно повышает
эффективность интеллектуального труда.

От других продуктов аналогичного назначения MATHCAD отличается
ориентация на создание высококачественных документов (докладов, отчетов,
статей) в режиме WYSIWYG (What You See Is What You Get). Это означает, что,
внося изменения, пользователь немедленно видит их результаты и в любой
момент может распечатать документ во всем блеске. Работа с пакетом за
экраном компьютера практически совпадает с работой на бумаге с одной лишь
разницей - она более эффективна. Преимущества MATHCAD состоит в том, что
он не только позволяет провести необходимые расчеты, но и оформить свою
работу с помощью графиков, рисунков, таблиц и математических формул. А эта
часть работы является наиболее рутинной и мало творческой, к тому же она и
время емкая и малоприятная.

Для тех, кто работает в группах, предусмотрены средства коллективной
работы. Возможна поддержка связи с удаленными пользователями по электронной
почте: рабочее пространство в стандартном формате, как и электронное
сообщение, можно пересылать непосредственно из программы. Так же при
интеграции с информационной системой World Wide Web, позволяющая
экспортировать и импортировать рабочие документы в Internet, просматривать
по WWW- сообщения и осуществлять гипертекстовые переходы для доступа к
информации.НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ


MathCAD является интегрированной системой программирования,
ориентированной на проведение математических и инженерно-технических
расчетов.
Система MathCAD содержит текстовый редактор, вычислитель и графический
процессор.

Текстовый редактор - служит для ввода и редактирования текстов. Тексты
являются комментарии и входящие в них математические выражения не
выполняются. Текст может состоять из слов, математических выражений и
формул, спецзнаков. Отличительная черта системы - использование
общепринятой в математике символики (деление, умножение, квадратный
корень).

Вычислитель - обеспечивает вычисление по сложным математических
формулам, имеет большой набор встроенных математических функций, позволяет
вычислять ряды, суммы, произведения, определенный интеграл, производные,
работать с комплексными числами, решать линейные и нелинейные уравнения,
проводить минимизацию функции, выполнять векторные и матричные операции и
т.д.. Легко можно менять разрядность чисел и погрешность интеграционных
методов.

Графический процессор - служит для создания графиков. Он сочетает
простоту общения с пользователем с большими возможностями графических
средств. Графика ориентирована на решение типичных математических задач.
Возможно быстрое изменение размеров графиков, наложение их на текстовые
надписи и перемещение их в любое место документа. MathCAD автоматически
поддерживает работу с математическим процессором. Последний заметно
повышает скорость расчетов и вывода графиков, что существенно в связи с
тем, что MathCAD всегда работает в графическом режиме. Это связано с тем,
что только в этом режиме можно формировать на экране специальные
математические символы и одновременно применять их вместе с графиками и
текстом. MathCAD поддерживает работу со многими типами принтеров, а так же
с плоттерами.

MathCAD - система универсальная, т.е. она может использоваться в любой
области науки и техники, везде, где применяются математические методы.
Запись команд в системе MathCAD на языке, очень близком к стандартному
языку математических расчетов, упрощает постановку и решение задач.ОСНОВНЫЕ МЕНЮ СИСТЕМЫ


Основное меню содержит следующие позиции:

File, Edit, Window, Help – эти группы команд стандартны для всех windows-
приложений, на них останавливаться не будем.

View - Наряду со стандартными пунктами имеются команды «Animate» и
«Playback» позволяющие создавать и проигрывать анимации.
В пункте «Preferences» можно задать параметры подключения программы к
интернет и настройки проверки правописания (только английский язык)Insert - группа команд по управлению вставкой в документ различных
объектов.
Graph – позволяет вставлять в документ графики в 2-х, 3-х, и полярной
системах координат
Matrix - позволяет вставлять в документ числовой массив
Function - позволяет вставлять в документ функции (причем как обычные
математические – синус, косинус, так и специфические матсадовские –
работа в изображиниями например)
Unit - позволяет вставлять в документ единицы измерения (метры, градусы
и т.п.)
Picture - позволяет вставлять в документ картинки
Math Region/Text Region - позволяет помечать: где вводятся просто текст,
а где – формулы
Page Break - позволяет вставлять в документ принудительный переход на
следующую страницу
Hyperlink - позволяет вставлять в документ гиперссылку
Reference - позволяет вставлять в документ ссылку на другой файл
Component - позволяет вставлять в документ другой файл из расчетных
программ Например из Excel-я, из MathLab.
Object - позволяет вставлять в документ вообще любой файл, например
Flash.

Format - группа команд по форматированию документа
Команды задают шрифт, цвет, единицы измерение, отступы для Equation
– математических формул;
Results – результатов;
Text – текста;
Paragraph – параграфа;
Tabs – табуляции;
Properties – выделенного объекта;
Graph – формат графиков;
Color – цветовые настройки;
Separate regions/Align regions – разбиение и выравнивание областей
Area – блокировка/разблокировка области
Headers/Footers – заголовок и «подвал» страницы
Repaginate now – переразбить страницы

Math - группа команд по калькуляции формул
Calculate – вычислить выражение;
Calculate Worksheet – вычислить все на листе;
Automatic Calculation – автоматическое вычисление;
Options – точность вычислений;Symbolics - группа команд для алгебраических вычислений
Evaluate – вычислить (алгебраически/с плав. точкой/комплексные
числа);
Simplify – упростить;
Variable, Matrix – работа с переменными и матрицами;ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ


Математический интерпретатор системы - наиболее интересная её часть.
Математические формулы, подлежащие интерпретации, записываются в
общепринятом виде. Например, вычисление квадратного корня из двух в системе
MathCAD задаётся как (2 =, а не в виде PRINT SQR (2) , как это делается,
скажем, на Бейсике. Для ввода формул используются шаблоны, вводимые
определёнными комбинациями клавиш. Имеется возможность изменения формата
представления чисел, например числа знаков после разделительной точки,
погрешности вычислений и обозначения мнимой единицы (i на j и наоборот)
при операциях с комплексными числами.
В MathCAD предусмотрены средства для решения нелинейных уравнений, не
имеющих аналитических решений. Так , функция root (f(x,y,z,),x) ищет
значение переменной x, при котором f(x,y,z) = 0. Более сложные вычисления
(решение систем нелинейных уравнений, минимизация функций нескольких
переменных и др.) обеспечиваются организацией вычислительного блока,
открываемого словом Given.
Специалистов в электротехнике и радиотехнике наверняка привлечёт
способность системы MathCAD выполнять все предусмотренные в ней вычисления
как с действительными, так и с комплексными числами.
В MathCAD введён функционально полный набор векторных и матричных
операций. Это существенно облегчает решение задач линейной алгебры. В
качестве примера в документе 3 даётся решение системы линейных уравнений с
комплексными коэффициентами, в ходе которого производится обращение
комплексной матрицы. К таким уравнениям приводит анализ электрических и
электронных цепей на переменном токе.
Есть средства линейной и сплайн-интерполяции и экстраполяции данных.
Линейная интерполяция графически означает просто соединение узловых точек
графика отрезками прямых. В отличии от неё сплайн-интерполяция напоминает
соединение этих точек с помощью гибкой линейки. Строго математически это
означает проведение через каждые три точки линии, описываемой кубическим
полиномом. При этом во всех стыкуемых точках обеспечивается непрерывность
как первой , так и второй производной каждого из полиномов. Сплайн-
интерполяция - это мощное средство представления данных, заданных небольшим
числом узловых точек.

ВЫЧИСЛЕНИЯ В MATHCAD


Понятия используемые в MathCAD: переменная, константа, системная
переменная, функция, оператор.
Задание переменных с пределами изменения, что дает возможность
проведения циклических вычислений. Целоисчисленная переменная, меняющаяся с
шагом 1 от значения Start до значения End, задается следующим образом:
Name: Start;End что дает Name:= Start..End


Идентификаторы

Алфавит системы MathCAD строчные и прописные латинские буквы, арабские
цифры, ряд греческих букв и специальных знаков. С их помощью задаются имена
встроенных функций и операторы и идентификаторы. Идентификаторы должны
начинаться с буквы и их имена должны быть уникальны. (qwerty, resultat –
можно; 1u, sin, альфа - нельзя)
Греческие буквы вводятся нажатием клавиши Alt и некоторых латинских
букв.

Константы - это тип данных, имеющие неизменное значение во всей программе.
В системе имеется только один тип констант - числовые. К числовым
константам могут относится и предварительно определенные переменные
(системные переменные):
( = 3.14159 (
е = 2.71823 основание натурального логарифма
( = 10 (бесконечность(
( = 0.01 процент
TOL = 0.001 погрешность численных методов
ORIGIN = 0 нижняя граница индексации массивов
Значения их можно переопределить, но не рекомендуется.

Переменные: набирается: Х:=123
Для ввода значений переменных Х =. Форма вывода зависит от
установленного пользователем формата вывода. Он может быть глобальным, то
есть относится ко всей программе, может быть локальным, то есть действовать
в ограниченной области.
Глобальный формат
RADIX = d - тип используемых чисел (d - десятичные).
PRECISION DISPLAYED = 4 - количество знаков после запятой.
EXPONENTIAL THRESHOLD = 6 - граница представления чисел в
экспоненциальной форме.
IMARGINARY SYMBOL = i - обозначение для мнимой единицы.
ZERO TOLERANCE = 15 - значение машинных нулей при вычислении.
COMPLEX TOLERANCE = 15 - представление машинных нуля для комплексных чисел.
OVERALE DEFAULT - глобальная установка данных.
REVERT - возврат к исходным данным.
DONE - продолжение работы.
Для задания циклических вычислений с целоисчисленной управляющей
переменной цикла пользуйтесь следующей конструкцией:
имя переменной:=Nнач...Nкон цикл
с целой
(вводится как ;)
Если Nнач < Nкон, то шаг изменения переменной положительный, если Nнач
> Nкон, то отрицательный.
Функции. В системе имеется множество функций (тригонометрические,
гиперболические, статистические, и т.д.). функция в ответ на обращение к
ней по имени с указанием аргументов должны возвратить свое значение.
Х:=1
2+sin(Х)=2.841
Можно задать внешние функции, или функции пользователя.
(х es (Х):=exp(sin(X)) - такая функция будет вести себя как
встроенная

Операторы. Специальные знаки или слова, вызывающие определенные действия
(+, -, =, :, , ( ).

Операторы и функции системы MathCAD

Операторы в системе - это команды, выраженные в виде специальных знаков,
предназначенные для выполнения различных математических операций:

степень Х^Y ХY
факториал X! 4!=24
корень /X (9=3
абсолютное значение |x |-5|=5
нижний индекс Х[i Xi
+, -, *, / - обычным образом
суммирование членов ряда i$X (Xi
перемножение членов ряда i i#x
определенный интеграл x&f(x)
производная x?f(x)
Функции - exp(x), ln(x), log(x), cos(x) и т.д.

Суммирование членов ряда
i$х i:=1.5
Xi:=2*i
(xi=30
i

Векторными и матричными переменными в системе MathCAD, называются
переменные с заданными пределами изменения.
Можно использовать другую конструкцию:
имя переменной:=Nнач, Nслу...Nкон;
шаг в этом случае равен Nслу-Nнач

Цикл с нецелоисчисленным изменением

Пример реализации двойного цикла с вложением.
i:=1..4 - внешний цикл
k:=1..3 - внутренний
aik:=i*k+Система MathCAD оперирует с двумя типами массивов. Первый -одномерные
массивы или векторы, второй - двумерные или матрицы.


k:=1..4 0
X: = 1
2
3
4
Yk:=exp[Xk]

1
Y:= 2 7 1
7 3 8
20 0 8
54 59

Для задания вектора Alt+M, после этого может быть введено количество
строк и столбцов.
Векторы обозначаются V, матрицы M, скалярные величины - буквой z.
z*v умножение вектора на скаляр
v1*v2 умножение двух векторов
m1+m2 сложение матриц
m1-m2 вычитание матриц
mn возведение матрицы в n-степень
mt транспортирование матрицы (обозначается как M[Alt]!)
(v сумма всех элементов вектора (обозначается как Alt+$+V)

Система имеет так же ряд функций:
length(v) количество элементов вектора
last(v) возврашает индекс последнего элемента вектора
max(v) максимальное значение
min(v) минимальное значение
rows(m) число строк матрицы
cols(m) число столбцов
tr(m) след матрицы m, сумма её диагональных элементов


ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ


Пример построения двухмерной графики:
[pic]
[pic]
[pic]
[pic]


Пример построения трехмерной столбчатой диаграммы:

[pic]

[pic]

[pic]
[pic]
[pic]ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


MathCad 2000 содержит очень много справочных и иных вспомогательных
материалов.
Все они объединены в пункте меню «Resource Center»Наиболее меня заинтересовали «Шаблоны решений». Так, не имея глубоких
знания программы, человек уже может решать ряд типичных задач,
например, ниже приведен пример построения простейшего двумерного
графика. Это страница-шаблон: в выделенные цветом поля мы можем
подставить свои формулы и тут же получить график, совершенно не вникая в
особенности МатКада.

[pic]


В-целом программа произвела на меня положительное впечатление, и если
когда-то придется производить вычисления, с которыми не сможет
справиться Microsoft Excel, обязательно воспользуюсь MathCad-ом.
-----------------------
Совместная работа
(выполнение коллективных проектов используя сайт программы)

Библиотека примеров решений

Ссылка на сайт программы

Поддержка пользователей и тренинговая система

Интернет-магазин


Обзор и руководства
(«Помощь» по программе + обучающая электронная книга)

Шаблоны решений и справочники
(Множество шаблонов для решения той или иной математической проблемы)


«Расширяя МатКад»
(про то как работает программа с связке в Excel, Axum, MatLab, Visio,
Lotus 1-2-3 + руководство по обработке цифровых сигналов + расчетные
примеры (механика, электричество, архитектура, физика, астрономия, химия,
финансы)Новинки рефератов ::

Реферат: Жизнь Карла Густава Юнга (Психология)


Реферат: Версальский мирный договор (История)


Реферат: Теория организации и системный анализ фирмы (Кибернетика)


Реферат: Социально-педагогические аспекты подготовки будущих менеджеров через довузовские структуры (Педагогика)


Реферат: Шпоры на ГОСэкзамен (МГУП, ФКДиР, отд. книговедение) (Литература)


Реферат: История музыки (Музыка)


Реферат: Методика Бурдона (Психология)


Реферат: Развивающее обучение как основа активизации познавательной деятельности младших школьников (Педагогика)


Реферат: Особенности политического процесса в России на современном этапе (Политология)


Реферат: страхование в Украине (Страхование)


Реферат: Застава у цивільному праві (Право)


Реферат: Облік витрат на оплату праці (Бухгалтерский учет)


Реферат: Последние века Римской империи: истоки формирования западноевропейской средневековой цивилизации (История)


Реферат: И.В. Сталин - приход к власти (История)


Реферат: Исполнительная власть: ее место и функции в системе разделения властей (Государство и право)


Реферат: Двунаправленный динамический список (Компьютеры)


Реферат: Гербы. История (История)


Реферат: Управление структурой капитала: учетно-аналитический аспект (Аудит)


Реферат: Оптимизация численности персонала (Менеджмент)


Реферат: Искусство древнего Рима (Искусство и культура)Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист